IMPRESSUM

EMDC Network d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 6/19

Matični broj: 21748960

Poreski broj 112833872

+381 11 4404 330 | +381 64 130 6058

E-Mail: info@emdcpublishing.com

IMPRESSUM

EMDC Network d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 6/19

Matični broj: 21748960

Poreski broj 6/19

+381 11 4404 330 | +381 64 130 6058

E-Mail: info@emdcpublishing.com